Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 juni 2021

Update lonenspecial 2021: werkkostenregeling (WKR)

In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op de werkkostenregeling. 

In 2020 heeft het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom. In 2021 wordt dit gehandhaafd.

Wel is de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2 naar 1,18%. De gevolgen van de verlaging zullen met name optreden voor grote bedrijven met een forse loonsom. Bedrijven met een loonsom tot € 400.000 hebben geen last van de verlaging. Het gevolg van de verlaging is dat bedrijven de vrije ruimte iets eerder kunnen overschrijden en daardoor sneller de eindheffing van 80% verschuldigd zijn.

Voorbeeld

Zonder de verlaging zou een bedrijf met een loonsom van € 500.000 een vrije ruimte hebben van 3% x € 400.000 + 1,2% x € 100.000 = € 13.200. Met de verlaging wordt dit 3% x € 400.000 + 1,18% x € 100.000 = € 13.180. Een verschil van € 20.

Voor een bedrijf met een loonsom van € 10.000.000 daalt de vrije ruimte van € 127.200 naar € 125.280. Een verschil van € 1.920.

Concernregeling 2021

Als je meerdere bv’s hebt en de werkkostenregeling gebruikt, kun je ook de concernregeling toepassen. Deze kan echter ook in 2021 nadelig uitpakken.

Concernregeling

De concernregeling in de WKR betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar mag optellen. Pas als alle vergoedingen en verstrekkingen van het concern de totale vrije ruimte van het concern te boven gaan, moet er belasting worden betaald.

Let op!

De concernregeling is dus voordelig als niet iedere bv binnen het concern de gehele vrije ruimte benut. Het onbenutte deel mag dan immers gebruikt worden door een andere bv binnen het concern.

Nadeel voor concerns
Voor het concern in het geheel wordt de vrije ruimte bepaald op 3% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,18% over het meerdere. Je mag niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

Voorbeeld 2021
Een concern van vijf bv’s met ieder een loonsom van € 1.000.000 heeft in totaal een vrije ruimte van 3% x € 400.000 + 1,18% x € 4.600.000 = € 66.280. De vrije ruimte van iedere bv apart bedraagt 3% x € 400.000 + 1,18% x € 600.000 = € 19.080. Voor alle bv’s samen is de totale vrije ruimte zonder toepassing van de concernregeling dus 5 x € 19.080 = € 95.400, oftewel € 29.120 meer.

Tip!

Ga eerst na of de concernregeling nog wel voordelig voor jou is. Je hoeft dit pas uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak van 2022 definitief te beslissen.

Overige wijzigingen

Naast de verruiming van de vrije ruimte en bijkomende gevolgen voor de toepassing van de concernregeling, vindt er ook nog een aantal andere (kleine) wijzigingen plaats.

Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Er is een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die wordt gebruikt voor kwalificerende scholing. Als een werknemer binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling scholing volgt, zijn hierover geen loonheffingen verschuldigd.

Door de huidige crisis (COVID-19) wordt het belang van scholing nog meer benadrukt. De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 daarom ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen. Hiermee vallen vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer van wie afscheid is of wordt genomen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie, voor zover dat niet al mogelijk is.

Producten uit het eigen bedrijf

Voor producten uit jouw eigen bedrijf geldt een vrijstelling van 20% over de waarde van deze producten in het economisch verkeer, met een maximum van € 500 per jaar. Tot 2020 werd de waarde soms bepaald op basis van het bedrag dat aan derden voor deze producten werd berekend. Vanaf 2021 is deze bepaling vervallen en worden producten uit eigen bedrijf gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer.

Normbedrag huisvesting

Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden van de nihilwaardering en gaat het ook niet om een (dienst)woning, dan reken je voor huisvesting op de werkplek een normbedrag tot het loon van jouw werknemer. Dit normbedrag is voor het jaar 2021 € 5,70 per dag (2020: € 5,60 per dag). In dit normbedrag is de verstrekking van energie, water en bewassing inbegrepen.

Tot slot

Lees ook onze andere updates van de lonenspecial:

  Speciaal voor jou

  UITGELICHT

  Salarisadministratie

  Salarisadministratie

  Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
  Werkkostenregeling 2021

  Werkkostenregeling 2021

  03-02-2021

  De afrekening van de werkkostenregeling (WKR) van 2020 vindt voor 1 maart plaats. Ben je al op de hoogte welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En tot welk bedrag? En hoe zit het als je het maximale bedrag overschrijdt? Je vindt de antwoorden en meer in dit nieuwsartikel.
  WKR: gemengde kosten deels aftrekbaar

  WKR: gemengde kosten deels aftrekbaar

  22-04-2021

  Als je als werkgever zaken vergoedt en verstrekt aan jouw personeel, zijn de kosten aftrekbaar van de winst. De kosten zijn ook aftrekbaar als je ze onderbrengt in de WKR. Maar wat als het kosten zijn met deels een privékarakter?