Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 juni 2021

Update lonenspecial 2021: NOW

In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op de loonsubsidie NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Zo ben jij weer op de hoogte!

NOW 1.0

De NOW 1.0 was de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020 en bedraagt maximaal 90%.

Het UWV heeft op zijn website een rekentool ter beschikking gesteld waarmee je zelf kunt berekenen hoe hoog de definitieve NOW 1.0-subsidie zal worden. Je kunt dit uiteraard ook door ons laten doen. Zo weet je alvast of je (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen en kun je hierop anticiperen.

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen nog tot 31 oktober 2021 de definitieve vaststelling aanvragen. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

Verklaring van derde of accountant

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot van € 100.000 of meer hebt gekregen of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Een verklaring van een derde volstaat bij een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer.

De minister meldt dat bij de definitieve vaststelling van de NOW 1.0-subsidie een doelmatigheidsgrens van € 500 zal worden gehanteerd. Dit betekent dat te veel ontvangen NOW 1.0-subsidie alleen terugbetaald hoeft te worden als het bedrag meer dan € 500 bedraagt.

Vraag je helemaal geen definitieve vaststelling aan, dan moet je het volledige voorschot terugbetalen. Kom je tot de conclusie dat je toch geen recht hebt op de subsidie, dan bestaat ook de mogelijkheid om de aanvraag in zijn geheel in te trekken. Neem dan contact op met het UWV.

Aanvragen NOW 2.0

Tot en met 5 januari 2022 kun je de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) aanvragen.

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden van de NOW 3.0? De NOW 3.0 strekt zich uit over een periode van vier keer drie maanden, in totaal de periode oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

Omzetverlies en omvang tegemoetkoming

Er bestaat in de eerste drie perioden (t/m juni) recht op een tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 20% gedurende drie maanden. Het vergoedingspercentage van de loonsom bedraagt in de eerste periode (oktober t/m december 2020) maximaal 80%, in de tweede en derde periode is dit verhoogd naar 85%.

Loonsomdaling

Bij gebruik van de NOW 3.0 is ook een beperkte loonsomdaling mogelijk zonder dat daardoor de tegemoetkoming in gevaar komt. Dit mag maximaal 10% zijn. Als de loonsom in de eerste periode (oktober t/m december 2020) bijvoorbeeld is gedaald met 20%, is de loonsom dus met 10% meer gedaald dan toegestaan. In dat geval wordt de tegemoetkoming alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%.

Opslag ongewijzigd

De opslag op de loonkosten blijft ongewijzigd gehandhaafd op 40%. De opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor bijkomende loonkosten, zoals vakantiegeld.

Verbod uitkeren bonussen

In de NOW 3.0 geldt ook in 2021 een verbod op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen.

Maximumloon beperkt

Het maximumloon waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt, bedraagt per werknemer tweemaal het maximumdagloon van € 9.691.

Geen extra korting bij ontslag

In de NOW 3.0 geldt niet meer dat 100% respectievelijk 150% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering komt op de subsidie. Dit betekent dat in de NOW 3.0 de werkgever subsidie krijgt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Ontslagboete

In de NOW 3.0 vervalt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebrek daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Begeleiding naar nieuwe baan verplicht

Werkgevers die gebruikmaken van de NOW 3.0, hebben een inspanningsverplichting om werknemers die worden ontslagen te begeleiden naar een nieuwe baan. De werkgever is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verplicht om contact op te nemen met het UWV. Het telefoonnummer is: 088 - 898 20 04. Bij de vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever dit inderdaad heeft gedaan. Is dit niet gebeurd, dan zal de NOW-tegemoetkoming met 5% gekort worden. Heeft een werkgever andere NOW-vragen, dan kan contact met het UWV worden opgenomen via het telefoonnummer: 088 - 898 92 95.

Bepaling omzet- en loondaling

De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Keuze is alleen mogelijk wanneer er nog niet eerder gebruik is gemaakt van de NOW-regeling, anders moet de periode van omzetverlies aansluitend zijn. Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de periodes zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als de polisadministratie van het UWV voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Tot slot

Lees ook onze andere updates van de lonenspecial:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Coronadossier: update 26 augustus

Coronadossier: update 26 augustus

26-08-2021

In ons coronadossier vind je de coronasteunmaatregelen van de overheid op een rij.
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?