24 januari 2020

Update stikstofproblematiek

Er zijn tot nu toe weinig concrete oplossingen geboden voor de landbouw rondom de stikstofproblematiek. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat kun je voor de landbouw verwachten?

PAS-melding

Heb je in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Deze is niet meer geldig. De minister heeft aangegeven, dat de activiteiten onder een dergelijke melding worden gelegaliseerd. Daarvoor moet de activiteit wel zijn 'gerealiseerd' op 29 mei 2019. Deze legalisaties moeten per gebied worden geregeld in overleg met de provincies. Dit gaat in de loop van dit jaar gebeuren. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op deze bedrijven.

Drempelwaarde

De minister wil een 'drempelwaarde' invoeren waardoor activiteiten met een geringe toename van de stikstofdepositie vrijgesteld zijn van de natuurvergunningsplicht. Deze drempelwaarde wordt niet landelijk maar regionaal vastgesteld. Hiervoor moet eerst 'stikstofruimte' worden gecreëerd. Dit betekent dat een drempelwaarde niet op korte termijn wordt ingevoerd. Ook kan de hoogte van de drempelwaarde per regio verschillen.

Beweiden en bemesten

Het beweiden en/of bemesten wordt niet vergunningsplichtig. Dat is het streven van het Kabinet. Ook de commissie Remkes geeft aan dat voor beweiden en bemesten in principe geen vergunning nodig is. Alleen als er sprake is van een wijziging van het grondgebruik zal, volgens het advies van Remkes, bekeken moeten worden of de stikstofdepositie niet is toegenomen. De verwachting is dat de minister begin februari hier duidelijkheid over geeft.

Vrijgeven ontwikkelingsruimte

Wil je uitbreiden en heb je hier ontwikkelingsruimte voor nodig? Op termijn komt er wellicht een systeem waarbij ontwikkelingsruimte die vrijkomt (door o.a. gestopte bedrijven en emissiereducerende maatregelen (stal en voer)) weer kan worden uitgegeven aan individuele bedrijven. De commissie Remkes komt in mei 2020 met een advies voor een dergelijke systematiek.

De 'stikstofproblematiek' is een ingewikkelde materie. Wil je weten of en wanneer je stappen moet ondernemen? Schakel dan jouw adviseur in.

Tot slot

Lees ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Accountant Den Helder
Twijfel je weleens over de koers die je wilt varen met je bedrijf? Of is het prettig zo nu en dan te kunnen klankborden? Bij Omnyacc Den Helder staan er 70 specialisten voor je klaar. Naast de accountant die voor jou de jaarrekening opstelt en je op breed financieel vlak adviseert, vind je bij ons een team van specialisten die antwoord geeft op al jouw ondernemersvragen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Lees snel verder.
Lees verder
arrow right
Hielke Klaver

Hielke Klaver

Assistent-accountant

Bedrijfsovername en fusie
Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.
Lees verder
arrow right
Financieel Administratief Medewerker (op locatie)
Een functie met ontelbare uitdagingen! In deze rol werk je niet alleen voor onze klanten binnen Omnyacc Den Helder, maar werk je ook afwisselend bij de klanten op locatie en neem je (deels) de financiële administratie uit handen en ondersteun je de klant bij zijn financiële rapportages. Een ideale combinatie als je zoekt naar afwisselende opdrachtgevers met de zekerheid van een werkgever.
Lees verder
arrow right