Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

Volg hier de laatste actualiteiten en ontwikkelingen. Heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Met voorrang steun agrarische sector aanvragen
Het is vanaf nu mogelijk om, met voorrang, steun aan te vragen voor specifieke onderdelen binnen de agrarische sector. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven.
Lees verder
arrow right
Kredietregeling voor beperkte financieringsbehoefte
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben bekendgemaakt dat er een nieuwe kredietregeling 'Klein Krediet Corona' komt voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Het gaat om kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.
Lees verder
arrow right
Nieuwe NOW-regeling: ontslag per juni mogelijk
Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag 8 mei bekendgemaakt dat bedrijven die gebruikmaken gaan maken van de tweede ronde NOW-regeling vanaf juni werknemers mogen ontslaan. Dit besluit is gemaakt om andere banen in het bedrijf te behouden. Bedrijven moeten kunnen herstructureren.
Lees verder
arrow right
Corona en re-integratieverplichtingen
Dat het coronavirus zijn impact heeft op de hele maatschappij is wel gebleken, maar wat betekent dit voor re-integratieverplichtingen? Op grond van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren.
Lees verder
arrow right
Belastingschuld bv bestuurder aansprakelijk?
Als bestuurder van een bv kun je toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. Ondanks dat een bv een onafhankelijke rechtspersoon is. Het is wel mogelijk om de risico's te beperken.
Lees verder
arrow right
KIA verdelen bij samenwerkingsverband
In 2020 heb je als ondernemer recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA), als je maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest bepaald hoe de KIA moet worden verdeeld tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband.
Lees verder
arrow right
Akkoord met België grensarbeiders
De Belgische minister van Financiën heeft bevestigd dat Nederland en België een fiscaal akkoord hebben bereikt over de behandeling van thuiswerkende grensarbeiders.
Lees verder
arrow right
Corona: steun maatschappelijk belangrijke organisatie
De uitbraak van het coronavirus kan vergaande gevolgen hebben voor bedrijven. Zo ook grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven. Het kabinet heeft richtlijnen aangegeven om deze bedrijven te steunen. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk.
Lees verder
arrow right
NOW-regeling: 4 aanpassingen
De regels om de financiële gevolgen van het coronavirus te beperken worden steeds verder aangescherpt en vormgegeven. De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het zijn aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.
Lees verder
arrow right
Juridische regels voor samenleven
Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?
Lees verder
arrow right
Corona en btw-gevolgen
De coronacrisis kan vergaande gevolgen hebben voor jou als ondernemer, maar ook voor jouw klanten die daardoor misschien financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?
Lees verder
arrow right
Geldt de NOW ook voor de dga?
In de hoofdregel geldt dat de dga geen aanspraak kan maken op de NOW-regeling. Maar hoe zit dit precies?
Lees verder
arrow right
Aanvraag TOGS geopend
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.
Lees verder
arrow right
Geen transitievergoeding bij herplaatsing
De Hoge Raad heeft beslist dat als een werkgever een werknemer herplaatst binnen het bedrijf, ook al heeft deze functie een lager salaris, dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Herplaatsing is namelijk geen ontslag, maar voorkomt het!
Lees verder
arrow right
Mag je de temperatuur opnemen van jouw werknemers?
Mag je in het kader van de coronacrisis de temperatuur van jouw werknemers opnemen? Het is begrijpelijk dat je als werkgever de kans op besmetting zo klein mogelijk wilt maken en wilt voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
Lees verder
arrow right
Ouderschapsverlof
In een wetsvoorstel staat dat ouders die ouderschapsverlof opnemen dit straks deels betaald krijgen. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan.
Lees verder
arrow right

MIS HET LAATSTE NIEUWS NIET

Wil je het laatste nieuws en belangrijke tips niet missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

LinkedIn

Blijf op de hoogte en volg Omnyacc op LinkedIn

Omnyacc op LinkedIn volgen

Al ruim 2.000 ondernemers gingen je voor

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 250 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?